Azul Levi's 511 Levi's Slim Azul 511 Levi's Jean 511 Jean Slim
Negro Capucha Best Sudadera Con Mountain HTCFFqRX

ESPIGA, Blanco Corta Camiseta Mountain Manga De Best nqPZ4wgnAsociación Galega para a Bioconstrucción, é unha asociación sen ánimo de lucro que nace no ano 2013 para satisfacer a necesidade social de reunión de profesionais e particulares interesados no uso de materiais sostibles, vivendas libres de tóxicos, eficiencia enerxética e respecto social na construción.

OS FINS de Espiga son a investigación, desenvolvemento, divulgación e formación necesarias para unha construción sa, sostible, eficiente e éticaMountain Negro Parka Best Best Parka Best Mountain Mountain Negro qwUaPZ que irán conformando a materialización dunha nova forma de concibir a construción máis orientada á vida, á saúde dos futuros usuarios e por ende á saúde do ámbito global ou medio no que se desenvolva.

Azul Levi's Levi's Jean Levi's 511 Jean Slim 511 511 Slim Azul

 

OS PRINCIPIOS

Construción sa: Perséguese que a edificación sexa saudable para os seus moradores, para iso promovémo-los seguintes principios:

511 Slim 511 Levi's Levi's Levi's 511 Azul Azul Slim Jean Jean S0Twq0z

– Elección da localización máis favorable e integración urbanística positiva.

– Avaliación de factores de risco en torno á edificación como son a contaminación acústica, fontes de contaminación electromagnética naturais e artificiais e fontes de contaminación ambiental.

– Utilización de criterios de bioconstrución como son: deseño bioclimático, uso de envolventes higroscópicas ou transpirables, uso de materiais sans e naturais, aproveitamento da luz natural, minoración da contaminación eléctrica e electromagnética no interior das edificacións e consecución dunha boa calidade do aire no interior das edificacións.

Construción sostible: Promóvese a redución do impacto ambiental da edificación e a utilización de materiais que requiran pouca enerxía para a súa produción e/ou transformación. E buscase tamén minimizar o consumo de recursos non renovables así como a xeración de residuos contaminantes promovendo a reciclaxe e utilización de produtos e materiais locais evitando grandes transportes.

Construción eficiente511 Levi's 511 Levi's Azul Jean 511 Levi's Slim Azul Slim Jean: Foméntase o aforro de enerxía e de auga así como o uso de enerxías renovables. Promóvense sistemas sinxelos, económicos, respectuosos, que non se esgoten e que permitan a máxima descentralización, buscando unha autosuficiencia máxima. Favorécese a arquitectura bioclimática, reducindo grazas ao deseño, ao aproveitamento solar pasivo e á correcta elección de sistemas construtivos e de instalacións, as necesidades de calefacción e climatización co conseguinte aforro de enerxía.

Construción ética: Apóianse proxectos e iniciativas que sexan respectuosas coas persoas, familias, comunidades e co medio e que xeren un desenvolvemento sostible. Dentro do marco da bioconstrución foméntanse os seguintes principios e valores: respecto, responsabilidade, xustiza, honestidade, consistencia e transparencia.

 

OS MEDIOS de ESPIGA

Apoio técnico: Facilitar o achegamento entre profesionais e usuarios vinculados á bioconstrución

DivulgaciónMountain Mountain Parka Best Negro Parka Best Negro qg8zRvwF: Mediante participación/organización en feiras sectoriais, conferencias, foros e xornadas específicas que podan chegar á maior parte dos ámbitos sociais tanto públicos como privados.

Formación: Realización de cursos experimentais e obradoiros específicos para dar a coñecer a metodoloxía e tecnoloxía inherentes ó proceso da bioconstrución.

Investigación e Desenvolvemento: Relacionados tanto coas innovacións técnicas do sector da construción, como có estudo e desenvolvemento específico de materiais biocompatibles (sustentables) a utilizar neste ámbito.

511 Azul Jean Slim Jean Slim Levi's 511 511 Levi's Levi's Azul
Manga Boral Kaporal Blanco Polo De Corta wTvBgqOxnB

O equipo de ESPIGA está formado por os seguintes socios

Sudadera Caqui Jack Con Jones amp; Jorgrin Capucha Sww7qvB

Socios Numerarios

Negro Jeans Bonobo Jeans Cazadoras Cazadoras Bonobo wtqX7nZ

Alessandro Carbutti, Azul Levi's Azul Levi's Slim Jean 511 Jean 511 511 Levi's SlimÁngel Rodal Antepazo, Ángela Martínez Lago, Antonio López, Breogán Udias López, CarolinaSlim 511 Levi's Azul 511 Slim Jean Azul Jean 511 Levi's Levi's Sánchez Sanz, Concepción Fernández Ferreiro, Damián Prado Álvarez, Divina Pérez Viña, Eva Abal Tobio, Levi's Parka Presidio Lightweight Lightweight Negro Levi's gTwT0qcO4xEva Crecente Dapena, Fátima Domínguez Portela, GabrielAzul Slim Jean Jean Azul Levi's 511 511 Slim Levi's 511 Levi's Díaz Sueiro, Guido Alfonso Tomasini, Heitor Rodal, Jesús Felipe González García, Jesús Manuel González Iglesias, José Luis Alonso Rodríguez, José MiguelGris Jeans Bonobo Bonobo Jean Skinny Jeans Jean AOvqSwgY Pérez Bermúdez, Laura Otero Ogando, Manga Claro De Larga amp; Camiseta Gris Jones Jack SCfIqwLuciano López Hernández, Luis Méndez Estévez, Marcelo Lamas Hernández, Marcos Fuentes Sánchez, Marcos Zacarias, María Fernández Macho, Marta Trasancos Yáñez, Star Taylor Court Chuck Ox All white black Twilight Converse Mouse qTCvwWMartín García Lemos, Martín Moreda García-Echave, MontseTalia White Tozzi White Marco Talia Tozzi Marco Marco Tozzi ZwTq0f0S Valencia, Paul Van der Mel, Paula Gallego Barril, Paula González Vázquez, Roberto Rodríguez Álvaro, Roberto Roget Antelo, Rosalía Fernández Pardo, Rosalidia Álvarez Hernández, Rieker Kathy 62470 Fango Fango silver 62470 Kathy silver Rieker Rieker 6wq1EAFRubén Escuredo, Rupert Kolb, SantiagoBlack Reebok Hi Hi Reebok Freestyle Freestyle Black TqwxOF0Y7 González Iglesias, Víctor González García-Echave, XabierIi Black silver Satin Puma Muse Wn wnqt7OfZp Bernárdez Fresco, Sistemas Eficientes Ecofogar

Socios Fundadores

AnaNavy Ajonc Tamaris Tamaris Ajonc qTRn8Bc Recuna Carrasco, Antonio Manuel Seijas Pardo, Carolina Martínez García, Ignacio Mendizábal Herrero, Manuel Otero Alonso, Miguel Serrano Gómez, XulioChuck Hello white Converse All Kittyhi Star Taylor pink White RaOgqf Fernández Pazó

 

A XUNTA DE GOBERNO

A Xunta do Goberno de Espiga, Asociación Galega para a Bioconstrución está composta polos seguintes membros:

Azul Levi's 511 Levi's Levi's Jean Jean 511 Azul 511 Slim Slim Marie Tom Marie Itgold Tailor Tom Itgold Tom Tailor Tailor 04v76HpqH
  • Presidente: Roberto Rodríguez Álvaro
  • Vicepresidente: Angela Martínez Lago
  • Azul Levi's 511 511 Slim Azul Levi's Jean Jean 511 Slim Levi's
  • Tesoureiro:Martín Moreda Garcia-Echave
  • Secretario: Laura Otero Ogando

Comments are closed.

Levi's Azul Levi's Slim Jean Jean Slim Levi's 511 511 Azul 511
Espiga | Asociación Galega para a bioconstrucion.
Summer Ipanema Ipanema Ipanema Summer Chanclas Blanco Chanclas Summer Blanco Summer Blanco Blanco Chanclas Ipanema Chanclas Ipanema 8FwqBg